Mkutano wa hadhara wa Waziri wa Kilimo, Mifugo na Uvuvi kusuluhisha migogoro ya Wafugaji na Wakulima Wilayani Mvomero

Mkutano wa hadhara wa Waziri wa Kilimo, Mifugo na Uvuvi  kusuluhisha  migogoro ya Wafugaji na Wakulima Wilayani Mvomero katika kijiji cha Dihombo

21 February 2016

Waziri wa Kilimo, Mifugo, na Uvuvi, leo ameendelea kuongoza  viongozi wa Wizara, Mkoa wa Morogoro na Wilaya ya Mvomero katika kutatua mgogoro wa wafugaji na wakulima uliodumu tokea mwaka 1991. Mgogoro  huo wa wakulima na wafugaji unatokana na mwingiliano wa  maeneo ya malisho na kilimo umejenga uhasama, mapigano ya mara kwa mara ya  muda mrefu baina ya jamii hizo za wafugaji na wakulima.

Relevance: 

Yaliyojiri katika warsha ya wafanyabiashara wa mbao/magogo wa uwanda wa Selous-Ruvuma, tarehe 19 Februari 2016; katika hoteli ya Double M, Lindi mjini

Jumuiko la Maliasili Tanzania (Tanzania Natural Resource Forum-TNRF) pamoja na washirika wake; Shirika la Kuhifadhi Mpingo na Maendeleo-MCDI, Mtandao wa Jamii wa Usiamizi wa Misitu Tanzania-MJUMITA na Shirika la WWF Tanzania, liliandaa warsha ya siku moja ya wafanyabiashara wa mbao/magogo wa uwanda wa Selous-Ruvuma iliyofanyika siku ya Ijumaa tarehe 19 Februari 2016, Lindi Mjini. Katika uwanda huu wa Selous-Ruvuma, Shirika la WWF Tanzania linafanya kazi na washirika wake (MCDI na MJUMITA) ili kueneza shughuli za Usimamizi Shirikishi wa Misitu (USM).  Warsha hii ya wafanyabiashara iliandaliwa ili kuongeza nguvu katika jitihada hizi kwa kuimarisha mijadala na wafanyabiashara wa mbao/magogo juu ya mambo muhimu yanayosibu biashara ya mazao ya misitu.

Warsha ilikuwa na malengo makubwa mawili: (1) kuwasilisha kwa wafanyabiasha fursa zilizopo za kufanya uvunaji katika misitu ya hifadhi za vijiji (ikilinganishwa na uvunaji katika misitu ya wazi), na (2) kutoa ufafanuzi wa mambo ya kitaalam yahusuyo upimaji na ukadiriaji wa ujazo wa mbao/magogo.

Washiriki wa warsha walikuwa kwenye makundi yafuatayo:

  • Wawakilishi wa wafanyabiashara ya mbao na magogo kutoka uwanda wa Selous-Ruvuma (Kilwa, Liwale, Ruangwa, Rufiji, Nachingwea, Tunduru, Lindi, Masasi)
  • Wawakilishi wa Mamlaka husika za Serikali (Mf. Wakala wa Misitu Tanzania, Idara ya Misitu na Nyuki, TRA)
  • Wawakilishi wa Vijiji vyenye misitu ya hifadhi ((Kilwa, Liwale, Ruangwa, Rufiji, Nachingwea, Tunduru, Lindi, Masasi)
  • Taasisi za Kiraia na Miradi (Jumuiko la Maliasili Tanzania, Kampeni ya Mama Misitu, Shirika la Kuhifadhi Mpingo na Maendeleo, MJUMITA, WWF Tanzania
When: 
19 February 2016 - 4:00pm
Location: 
Double M Hotel Lindi , Lindi
Tanzania
Lindi TZ

Land Based Investment (LBI) and Sustainable Development Goals (SDGs): Operating Locally, Addressing Globally

This brief review intends to document the relationship between Tanzania Natural Resource Forum’s (TNRF) land and investment programs and Sustainable Development Goals (SDGs). Programmes covered under this review are Ardhi Yetu and Pastoralist Programs that are purposively sampled for discussion. The review is based on the analysis of secondary data information from United Nations (UN) and TNRF. This work shows commitment of TNRF in addressing Sustainable Development Goals in Tanzania and concludes that TNRF must embrace the path to address international agenda.

Pastoralist Programme Annual Stakeholder meeting

Royal Village Hotel 16th- 17th December 2015

Care and TNRF through Pastoralist Programme organized two days Annual stakeholders meeting on 16-17 December that brought together key actors from government and its agencies, community members, Local government authorities, more than 42 pastoralist Civil Society Organizations(CSOs), Experts and beneficiaries. The meeting officiated by Ms Anucita Njombe on behalf of Permanent Secretary from the Ministry of Agriculture, Animal Husbandry and Livestock, and Fishing  Development. In the two days meeting, there were interactive discussions on policies that support and constrain pastoralist livelihood, evidence based facts sharing, sharing of experiences of working and support pastoralists, testimonies and various researches findingsin various thematic areas.

In the meeting therepresentations of research findings from implementing partners done in 2015:

  • PINGOs Forum shared the study findings on “The importance of micro and macro socio-economic contribution of pastoralism”,
  • CEDESOTA  on “Environmental and Socio-economic Benefits of Pastoralism to the Well-being of Pastoralists and Agro pastoralists in Tanzania”
  • KINNAPA shared on a study of six districts on  “Status of grazing lands in pastoralists’ districts and its impacts on household”; and 
  • TAPHGO shared Fact sheet-on “the relevancy of mobility in a disequilibrium environment
Relevance: 

Pages

Subscribe to Tanzania Natural Resource Forum (TNRF) RSS